Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie

Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie z działalności w 2019 roku

Coroczne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się dnia 16 marca 2019 r. Podczas tego zebrania przedstawiono i poddano pod głosowanie sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za rok 2018. Większością głosów zatwierdzono oba te dokumenty i udzielono absolutorium członkom Zarządu.

W okresie sprawozdawczym, czyli w 2019 r., Zarząd spotkał się 12 razy w dniach:

 • 17 stycznia,
 • 21 lutego,
 • 14 marca,
 • 04 kwietnia,
 • 16 maja,
 • 06 czerwca,
 • 26 września,
 • 17 października,
 • 19 października,
 • 7 listopada,
 • 21 listopada,
 • 5 grudnia.

Tematami poruszanymi na zebraniach były:

 • bieżące sprawy w trakcie każdego zebrania,
 • przyjęcie treści sprawozdań za 2018 r.,
 • planowanie i organizacja zwiedzania wybranych wystaw,
 • wnioski o dofinansowanie dwóch zadań realizowanych na Zamku Królewskim - wnioski nie zostały pozytywnie rozstrzygnięte, nie zostało przyznane dofinansowanie,
 • uzupełnienie składu Zarządu – przyjęcie w skład Zarządu Pani Bożeny Radzio na podstawie § 8 oraz § 24 ust. 2 Statutu TPZ,
 • uczczenie 25-lecia powstania TPZ i hejnału Warszawy,
 • opracowanie nowego folderu o działalności TPZ,
 • rozdział biletów na koncert kolęd,
 • działalność hejnalistów w strukturach straży miejskiej Warszawy, planowana organizacja i udział hejnalistów w przeglądzie hejnałów,

W dniu 20.10.2019 r. umarł Pan Kazimierz Kozica - Prezes Zarządu TPZ.  Na podstawie postanowień § 24 Statutu TPZ istnieje możliwość kooptowania do składu Zarządu osoby będącej członkiem TPZ. W dniu 7.11.2019 r. Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu Pani Bożeny Radzio w poczet członków Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie.

W roku 2019 członkowie TPZ uczestniczyli w następujących przedsięwzięciach:

 • Z okazji otwarcia odtworzonych ogrodów dolnych Zamku Królewskiego w dniu 11 maja został zorganizowany piknik rodzinny zakończony wieczornym koncertem.
 • W dniu 30 maja członkowie TPZ zostali zaproszeniu na zwiedzanie z przewodnikiem odnowionego Muzeum Warszawy.
 • W dniu 28 maja została zorganizowana wycieczka do Nieborowa, w trakcie której uczestnicy zwiedzili z przewodnikiem pałac w Nieborowie, wystawę Moda nieborowskich dam a także  spacerowali po parku w Arkadii,
 • W dniu 8 czerwca członkowie TPZ zwiedzili z przewodnikiem zamkową wystawę Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII w.
 • Członkowie TPZ mieli możliwość indywidualnego zwiedzania wystawy „Poczet królów Polski. Wizerunki władców na medalach i monetach”, czynnej od 11.09.2019 r. do 1.12.2019 r.
 • W dniu 17 września, jak co roku, członkowie TPZ spotkali się przy symbolicznym nagrobku przedwojennego kustosza Zamku - Kazimierza Brokla. W uroczystości uczestniczył Dyrektor Zamku Królewskiego Pan Wojciech Falkowski, który wygłosił okolicznościowe przemówienie, po którym złożono wiązanki kwiatów i został odegrany hejnał.
 • Hejnaliści wzięli udział w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”. W dniu 11 listopada o godz. 12.00 został zagrany przez hejnalistów z Wieży Zegarowej hymn państwowy.
 • W dniu 14 grudnia odbył się koncert kolęd. Wykonawcą kolęd polskich i obcych był Warszawski Chór Chłopięcy przy Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Otrzymane zaproszenia Zarząd skierował do członków TPZ.
 • W dniu 18 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe z Dyrekcją Zamku w Arkadach Kubickiego.

Na koniec 2019 r. TPZ liczyło  116  członków.