Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie w roku 2014

22 marca 2014 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie. Podczas zebrania przedstawiono i poddano pod głosowanie sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Większością głosów zatwierdzono oba dokumenty.

W okresie sprawozdawczym Zarząd TPZ spotykał się w dniach: 9 stycznia, 20 lutego, 17 września, 9 października, 20 listopada. Z listy członków TPZ skreślono 9 osób, przyjęto – 4.

Uwaga Zarządu koncentrowała się na dwóch sprawach. Pierwszą – była kwestia organizacji zwiedzania warszawskich muzeów, ze szczególnym uwzględnieniem ogrodów pałacowych. Pomysł ten uzasadnia planowane w maju 2015 roku otwarcie odtworzonych Ogrodów Górnych Zamku. Drugą kwestią była realizacja zgłoszonego na poprzednim Walnym Zebraniu postulatu wyraźniejszego oznaczenia tablicy upamiętniającej śmierć kustosza Zamku Kazimierza Brokla.

Odnosząc się do pierwszego zadania, należy wspomnieć, że w 2014 roku członkowie TPZ zwiedzali wspólnie: 15 lutego – Pałac na Wodzie i Podchorążówkę (Muzeum Łazienki Królewskie), oprowadzani przez pracownika muzeum; 26 marca – wystawę Wersal Marii Leszczyńskiej w Zamku Królewskim w Warszawie, oprowadzani przez członka Zarządu TPZ, wybitnego znawcę XVIII wieku, pana Jerzego Gutkowskiego; 11 maja – Park Łazienki Królewskie, oprowadzani przez pracownika Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie; 7 czerwca – Park w Wilanowie, oprowadzani przez pracownika Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; 29 października – pokaz obrazu Ekstaza św. Franciszka autorstwa El Greca w Zamku Królewskim w Warszawie, w towarzystwie jej kuratora, pana dr-a Artura Badacha; 15 listopada – wystawę Masoneria w Muzeum Narodowym w Warszawie, oprowadzani przez przewodnika.

17 września, jak co roku, członkowie TPZ wzięli udział w uroczystości złożenia kwiatów na symbolicznym nagrobku kustosza Zamku, Kazimierza Brokla. Dzięki inicjatywie TPZ na sąsiadującej z nim tablicy zmieniono informację w taki sposób, aby wyraźniej zaznaczyć obecność obiektu w sąsiedztwie Zamku.

22 grudnia członkowie TPZ spotkali się z pracownikami i dyrekcją Zamku Królewskiego w Arkadach Kubickiego podczas wspólnej uroczystości świątecznej.

Kontynuowano podjętą przed kilkoma laty inicjatywę uzupełniania treści wystawy Historia i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie o zamieszczane w Internecie informacje na temat składu Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku, a ostatnio także – o wykaz firm uczestniczących w odbudowie, oraz finansowania prawa do wyświetlania filmów na tej ekspozycji i opłacania za nie licencji.

Warto na koniec wspomnieć, że obchodzone w ubiegłym roku uroczystości z okazji 30-lecia udostępnienia Zamku Królewskiego publiczności zostały również zainicjowane przez TPZ.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 marca 2015 roku.