Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie w roku 2012

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2012 odbyło się 12 maja o godz. 1100Sali Kinowej Zamku.

Członkowie Towarzystwa spotkali się:
14 i 19 stycznia – podczas zwiedzania wystawy zbiorów przekazanych Zamkowi przez dr. Tomasza Niewodniczańskiego, eksponowanych w Bibliotece Królewskiej,
4 lutego – podczas zwiedzania wystawy Stanisław August, ostatni król Polski. Polityk, mecenas, reformator 1764 -1795...,
17 marca – podczas zwiedzania wystawy Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie,
14 kwietnia – podczas zwiedzania Galerii Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej,
17 września  –  podczas uroczystości złożenia kwiatów (zdj.) na symbolicznym grobie kustosza, Kazimierza Brokla.

3.jpg

 

fot: A. Długosz
 

17 września 2011 roku Zarząd podjął uchwałę o rozpoczęciu starań nad powstaniem na stronie internetowej Zamku Galerii Zasłużonych dla jego odbudowy. Propozycja została przedstawiona dyrektorowi, panu prof. dr Andrzejowi Rottermundowi, który przyjął ją przychylnie i skierował do pani Bożeny Radzio, autorki wystawy Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie.

Pani Radzio zaproponowała, aby początkiem współpracy stało się sfinansowanie przez TPZ zakupu licencji fragmentów filmów, poświęconych ludziom zasłużonym dla odbudowy Zamku i prezentowanych na wspomnianej wystawie. Zarząd zdecydował sprawę sfinansować ze środków pozyskanych z jednego procenta od podatku. Pozostała kwota, w myśl uchwały Zarządu, przeznaczona została na rozpoczęcie prac nad upamiętnieniem osób i instytucji zasłużonych dla odbudowy. Pracę tę zdecydowano rozłożyć na trzy etapy: w pierwszym zaplanowano opracowanie listy osób związanych z Obywatelskim  Komitetem Odbudowy Zamku Królewskiego i z jego agendami oraz Oddziałem Muzeum Narodowego „Zamek”, w drugim – skupić zainteresowanie na instytucjach związanych z procesem budowy, trzeci wreszcie – poświęcić darczyńcom.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy TPZ a panią Bożeną Radzio, do końca 2012 roku został zakończony pierwszy etap.

TPZ otrzymało wspomnianą listę w formie papierowej i elektronicznej, która, po zakończeniu przygotowań nowej strony internetowej Zamku, została tam umieszczona.


Skład Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie oraz komisji, działających w jego obrębie, prezentujemy w materiałach związanych z wystawą Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie.