Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie w roku 2015

21 marca 2015 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie. Podczas zebrania przedstawiono i poddano pod głosowanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Oba dokumenty zatwierdzono większością głosów.


W okresie sprawozdawczym Zarząd TPZ spotykał się w pięciokrotnie: 15  stycznia, 5 marca, 17 września, 29 października i 3 grudnia. We wszystkie czwartki (z wyłączeniem przerw świątecznych), od października do czerwca członkowie Zarządu pełnili dyżury w biurze TPZ.

W ramach kontynuacji organizowanego w 2015 r. cyklu prelekcji poświęconych Ogrodom zamkowym, członkowie TPZ uczestniczyli w wykładzie dr Małgorzaty Szafrańskiej pt. Ogrody zamkowe – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, 12 maja zaś zostali oprowadzeni po zrewitalizowanym Ogrodzie na skarpie zamkowej od strony Wisły przez dr Szafrańską i inż. Sławomira Kwiatkowskiego.

Członkowie TPZ zwiedzili ponadto dwa nowo otwarte muzea warszawskie: 27 marca – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (oprowadzani przez pracownika Muzeum), a 15 grudnia – Muzeum Warszawskiej Pragi. 17 września zaś złożyli kwiaty przy symbolicznym nagrobku kustosza Kazimierza Brokla.

Przedstawiciele Towarzystwa otrzymali także zaproszenia na projekcję filmu Pan Tadeusz (reż. Ryszard Ordyński, 1928 r.), która odbyła się 13 grudnia w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego. 20 grudnia 40 członków TPZ uczestniczyło w zamkowym koncercie kolęd w Sali Wielkiej, a  21 grudnia Towarzystwo wzięło udział w świątecznym spotkaniu dyrekcji i pracowników Zamku.

W roku 2015 TPZ obchodziło jubileusz dwudziestolecia swojej działalności. Z tej okazji 17 września w Arkadach Kubickiego odbyło się spotkanie z udziałem dyrekcji Zamku, podczas którego medalami Merentibus odznaczeni zostali członkowie: Zbigniew Bagiński i Wiesław Newecki oraz prezes TPZ, Bożena Wiórkiewicz.

Warto też wspomnieć, że w ubiegłym roku z funduszy TPZ sfinansowano konserwację znajdującego się w pobliżu Bramy Grodzkiej pamiątkowego obelisku przedwojennego kustosza Zamku Królewskiego, Kazimierza Brokla.

W roku 2015 na konto TPZ z tytułu odpisu 1% od podatku wpłynęła kwota 165 725 zł i 20 gr. Ze składek członkowskich zaś udało się pozyskać kwotę 4 545 zł. Tak wysokie wpływy pozwoliły na zakup nowego komputera do biura TPZ, chociaż nie był on planowany na rok 2015.