Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie

Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie z działalności w 2018 roku

Coroczne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się dnia 10 marca 2018 r. Podczas tego zebrania przedstawiono i poddano pod głosowanie sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za rok 2017. Większością głosów zatwierdzono oba te dokumenty i udzielono absolutorium członkom Zarządu.

W okresie sprawozdawczym, czyli w 2018 r., Zarząd spotkał się siedem razy w dniach:

 • 02 lutego,
 • 01 marca,
 • 19 kwietnia,
 • 23 maja,
 • 20 września,
 • 18 października,
 • 15 listopada.

Tematami poruszanymi na zebraniach były:

 • bieżące sprawy w trakcie każdego zebrania,
 • planowanie i organizacja zwiedzania wybranych wystaw,
 • spotkanie Prezesa Zarządu z Wicedyrektorem Zamku Królewskiego,
 • rozdział biletów na koncert kolęd,
 • informacja dotycząca działalności hejnalistów w strukturach straży miejskiej Warszawy,
 • zakup mapy Polski Brion de la Tour z 1766 r. (miedzioryt kolorowany w epoce) dla Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum za kwotę 5 000 zł.

Zarząd TPZ skierował pismo do Dyrektora Zamku Królewskiego pana Wojciecha Falkowskiego informujące o działalności TPZ oraz deklaracji współpracy ze strony Towarzystwa.

Hejnaliści wzięli udział w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości w  ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”. W dniu 11 listopada o godz. 12.00 został zagrany przez hejnalistów z Wieży Zegarowej hymn państwowy.

W roku 2018 członkowie TPZ uczestniczyli w następujących przedsięwzięciach:

 • W dniu 16 czerwca 2018 r. zostało zorganizowane wspólne oglądanie wystawy portretów  namalowanych przez Marcello Bacciarellego. Przed zwiedzaniem prelekcję o malarzu oraz plafonach namalowanych przez Bacciarellego na Zamku Królewskim wygłosił Pan Jerzy Gutkowski, który także oprowadzi po wystawie.  
 • W dniu 21 czerwca 2018 r. członkowie TPZ zwiedzili wystawę na temat wspólnej historii Polski i chorwackiego miasta Zadar w starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, zorganizowaną przez Członkinię TPZ panią Dubravkę Mossor.
 • W dniu 17 września, jak co roku, członkowie TPZ spotkali się przy symbolicznym nagrobku przedwojennego kustosza Zamku - Kazimierza Brokla. W uroczystości  uczestniczył Dyrektor Zamku Królewskiego Pan Wojciech Falkowski, który wygłosił okolicznościowe przemówienie, po którym złożono wiązanki kwiatów i został odegrany hejnał.
 • W dniu 8 grudnia członkowie TPZ zwiedzili wystawę zorganizowaną z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zatytułowaną Znaki Wolności. Po wystawie oprowadzał przewodnik.
 • W dniach 15 i 16 grudnia odbyły się koncerty kolęd. Zaproszenia na koncerty Zarząd skierował do członków TPZ. Wykonawcą kolęd był Ensemble Mare Nostrum pod kierownictwem artystycznym Andrea De Carlo z udziałem Chóru Kameralnego PSM I st. nr 5 w Warszawie.
 • W dniu 17 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe z Dyrekcją Zamku w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego. Spotkanie zostało poprzedzone koncertem.

Na liście TPZ znajdowały się 133 osoby, w tym 21 osób nie wnoszących składek od 2016 r. Komisja Rewizyjna zarekomendowała  skreślenie tych osób z listy.