Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie w roku 2017

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się 25 lutego 2017 r. Podczas tego zebrania przedstawiono i poddano pod głosowanie sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok poprzedni, czyli 2016. Większością głosów zatwierdzono oba te dokumenty i udzielono absolutorium członkom Zarządu.

W okresie sprawozdawczym, czyli w 2017 r., Zarząd spotkał się siedem razy:

 • 19 stycznia,
 • 09 marca,
 • 20 kwietnia,
 • 18 maja,
 • 28 września,
 • 16 listopada,
 • 14 grudnia.

Na zebraniach tych omawiano;

 • bieżące sprawy na początku każdego zebrania,
 • planowanie i organizacja wyjść do Muzeów na wybrane ekspozycje,
 • nasz główny zakup w ubiegłym roku, czyli zegar,
 • rozdział biletów na koncert kolęd,
 • problemu remontu trąbki dla naszych hejnalistów i mundurów dla nich,
 • przejęcie pieczy nad hejnalistami od struktur miejskich przez straż miejską Warszawy.

Z listy członków TPZ skreślono (z powodu śmierci - 3 osób i niepłacenia składek - 4 osób) i przyjęto nowych członków - 8 osób. Na koniec 2017 r. TPZ liczyło 127 członków.

W roku 2017 członkowie TPZ zwiedzali wspólnie:

 • 21 stycznia - pałac w Wilanowie; obecnych było 23 członków TPZ; zwiedzanie obejmowało sale na parterze pałacu,
 • 10 czerwca - nowo otwartą Galerię Sztuki Średniowiecznej i Galerię Faras im. prof. Kazimierza Michałowskiego w Muzeum Narodowym; obecnych było 27 członków TPZ,
 • 09 grudnia - czasowe wystawy na Zamku Królewskim:
 1. Karolina Lanckorońska. Pamiątki – okruchy przeszłości,
 2. Galeria jednego obrazu: Domenico Tintoretto – obrazy z Tarnogrodu,
 3. Modernizm na Węgrzech 1900–1930.

Zwiedzanie powyższych trzech wystaw czasowych rozpoczęliśmy od wysłuchania prelekcję pani Magdaleny Tworzowskiej o historii losów urny z sercem naszego bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki z okazji 200-lecia jego śmierci (tę rocznicę obchodziliśmy w ubiegłym roku) - urna z jego sercem przechowywana jest obecnie w Kaplicy Zamkowej na 1. piętrze.

Najważniejszym wydarzeniem w ubiegłym roku dla TPZ było jednak nabycie dla Zamku Królewskiego w Warszawie, na prośbę kustoszy zamkowych i po akceptacji członków Komisji Zakupów Dzieł Sztuki, zabytkowego zegara w postaci liry nieokreślonego warsztatu francuskiego z okresu 1784-1792 za cenę 33 tys. zł (jednym z najważniejszych statutowych obowiązków naszego Towarzystwa jest, w miarę naszych możliwości finansowych wspomaganie Zamku zakupami dzieł sztuki). Sprawa tego zakupu była omawiana na zebraniu Zarządu w dniu 9. marca. Dzisiaj zegar stoi na kominku w Pokoju Żółtym na 1. piętrze. Uroczyste przekazanie zegara na ręce ówczesnego dyrektora miało miejsce dnia 31 maja 2017 r. o godzinie 11.00 na Zamku Królewskim w Warszawie, w Sali Rady, w obecności wielu naszych członków. Podczas tej miłej uroczystości oficjalnie pożegnaliśmy naszą długoletnią prezes, Panią Bożennę Wiórkiewicz oraz wieloletnią skarbnik, Panią Irminę Jastrzębską. Także dwóch naszych honorowych członków otrzymało wtedy swoje legitymacje.

W dniu 17 września, jak co roku, złożyliśmy kwiaty przy symbolicznym nagrobku przedwojennego kustosza Zamku, Kazimierza Brokla, a następnie członkowie udali się na kawę do Cafe Zamek.

W dniu 17 grudnia odbył się, jak co roku, koncert kolęd - TPZ otrzymało 40 pojedynczych zaproszeń, które zostały w pełni wykorzystane, a 20 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe z Dyrekcją Zamku w Arkadach Kubickiego.