Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie w roku 2016

W 2016 roku Zarząd spotkał się pięć razy: 21 stycznia, 25 lutego, 14 kwietnia, 27 października i 8 grudnia. Omawiano następujące sprawy: popularyzację hejnału, stan pertraktacji z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie mundurów dla hejnalistów, sprawy związane z finansowaniem przedsięwzięć zamkowych (między innymi ewentualność finansowania książki złożonej z niepublikowanych dotychczas artykułów profesora Aleksandra Gieysztora, byłego dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie), sprawy związane z konserwacją nagrobka byłego dyrektora Zamku, skreślenia (z powodu śmierci - 5 osób lub niepłacenia składek - 18 osób) i przyjęcia nowych członków - 19 osób. Obecnie Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie liczy 123 członków.

Członkowie Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie zwiedzali wspólnie:

  • 11 lutego - Muzeum Powstania Warszawskiego,
  • 17 listopada – 3 wystawy zamkowe: 100 najcenniejszych dzieł sztuki na stulecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Dziedzictwo Piastów Mazowieckich, Ostatni druh Adama Mickiewicz. Antoni Odyniec,
  • 1 grudnia Biblia Pauperum - wystawę w Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

W dniu 17 lipca spotkaliśmy się przy odnowionym naszym sumptem nagrobku profesora Gieysztora (wraz z przedstawicielami Instytutu Historycznego UW oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego, 17 września zaś, jak co roku, złożyliśmy kwiaty przy symbolicznym nagrobku przedwojennego kustosza Zamku, Kazimierza Brokla, a następnie członkowie udali się na kawę do Cafe Zamek.

Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie otrzymało 40 pojedynczych zaproszeń na koncert kolęd w dniu 18 grudnia, które zostały w pełni wykorzystane.

W dniu 22 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe z Dyrekcją Zamku.