Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie

Uprawnienia

ZARZĄDZENIE NR 418
Dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie
Pomnika Historii i Kultury Narodowej
z dnia 10 grudnia 2008 r.


w sprawie przyznania członkom stowarzyszenia
pod nazwą "Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie"
uprawnień w zakresie wstępu do Zamku Królewskiego w Warszawie.


 

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 7 Statutu Zamku Królewskiego w Warszawie – Pomnika Historii i Kultury Narodowej, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 21 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. MKiDN z 2008 r. Nr 3, poz. 31), i na podstawie art.10 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach zarządzam, co następuje:

 

§ 1
Członkom stowarzyszenia pod nazwą „Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie” przysługuje, po okazaniu ważnej legitymacji członkowskiej, prawo do:
1. otrzymania bezpłatnego biletu wstępu do Zamku Królewskiego w Warszawie na wystawy stałe i czasowe oraz koncerty z cyklu „Młodzi Muzycy”,
2. otrzymania dwuosobowego zaproszenia do Zamku Królewskiego w Warszawie na koncerty z cyklu koncertów zamkowych oraz koncerty Festiwalu Muzyki Dawnej, po uprzednim dokonaniu rezerwacji wstępu w stanowisku informacji; ogółem członkom stowarzyszenia pod nazwą „Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie” przysługuje pięć dwuosobowych zaproszeń na każdy z tych koncertów,
3. otrzymania bezpłatnego biletu wstępu do Zamku Królewskiego w Warszawie na wykłady organizowane przez Zamek Królewski w Warszawie, po uprzednim dokonaniu rezerwacji wstępu w stanowisku informacji najpóźniej na trzy dni przed terminem wykładu,
4. otrzymania bezpłatnego biletu wstępu do Zamku Królewskiego w Warszawie na sobotnie zajęcia dla dorosłych i wykłady organizowane przez Pracownię Działań Muzealnych, po uprzednim dokonaniu rezerwacji wstępu w stanowisku informacji.
 
§ 2
Członkowie stowarzyszenia pod nazwą „Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie” otrzymują zaproszenia do Zamku Królewskiego w Warszawie na zwiedzanie wystaw czasowych organizowanych przez Zamek Królewski w Warszawie, pod opieką kuratora wystawy lub pracownika merytorycznego, oraz na doroczny koncert „Na imieniny króla” oraz koncert kolęd.

 

§ 3

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.