Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie

Zarząd

Prezes Alicja Bagińska
Członek Zarządu Bożena Radzio
Członek Zarządu Grzegorz Malinowski
Skarbnik Agnieszka Zaleska
Sekretarz Jerzy Gutkowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bożenna Wiórkiewicz
Członek Komisji Rewizyjnej Maria Poprawa
Członek Komisji Rewizyjnej Wiesław Newecki