Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie

Zarząd

Prezes dr Kazimierz Kozica
Wiceprezes Alicja Bagińska
Członek Zarządu Grzegorz Malinowski
Skarbnik Agnieszka Zaleska
Sekretarz Jerzy Gutkowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bożenna Wiórkiewicz
Członek Komisji Rewizyjnej Maria Poprawa
Członek Komisji Rewizyjnej Wiesław Newecki