Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie

Zarząd

Prezes Alicja Bagińska
Członek Zarządu Bożena Radzio
Członek Zarządu Grzegorz Malinowski
Członek Zarządu Ewelina Dymowska
Członek Zarządu Aldona Szczepańska
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bożenna Wiórkiewicz
Członek Komisji Rewizyjnej Wiesław Newecki
Członek Komisji Rewizyjnej Natalia Łukasiewicz